Tjänster

Våra vanligaste uppdrag handlar om att sätta ihop och svetsa olika stål och betongstrukturer som: Räcken, stegar, staket, gravvådar. Vårt andra huvudområde innefattar service och renovering av kringutrustning för grävmaskiner och maskiner för schakt och tung industri.

FÖRSÄLJNING
Utöver tjänster nedan erbjuder vi också försäljning av plåt, vinkeljärn, plattjärn, aluminium rostfritt smidesmaterial.